Nezgoda na radu u Irskoj

NESREĆE NA RADU – OZLJEDA NA RADU

Ljudi provode veliki dio svog života radeći; oko 10 godina svog života prema nekim statističarima. U posljednjih 60 godina društvo je vidjelo ogromna poboljšanja u sigurnosti i svjesnosti na radnim mjestima, a poslodavci u Irskoj poštuju pravila Irske i Europske Zdravstvene i Sigurnosne propise.

Dužnosti poslodavaca prema njihovim zaposlenicima u vezi s nesrećama na radnom mjestu proširene su zakonima i sadržane su u Zakonu o Sigurnosti, Zdravlju i Dobrobiti na radu 2005. te Pravilnikom o Sigurnosti, Zdravlju i Dobrobiti na Poslu (opće primjene) 2007. godine. Odjeljak 8. Zakona propisuje da poslodavac ima dužnost osigurati sigurnost zaposlenika (koliko je to razumno izvedivo).

Odgovornost Poslodavca / Obaveza Poslodavca

Odgovornosti poslodavaca za radnike tijekom godina su se razvile u građanskim sudovima, a poslodavcova dužnost brige o svakom njegovom zaposleniku može se svesti na pet naslova.

Jednostavno rečeno, poslodavac mora osigurati: 1) sigurne sustave rada, 2) sigurno mjesto rada, 3) postrojenja i strojeve koji su sigurni za korištenje, 4) nadležan nadzor i / ili odgovarajuću obuku i 5) pažnju u odabiru novih suradnika.

Svi zahtjevi koji se odnose na nezgode na radnom mjestu (slučajevi odgovornosti poslodavca) moraju se predati Injuriesboard.ie prije početka pravnog postupka.

Prema statistikama dostupnim od strane Odbora za Oštećenja(Injuries Board) tijekom 2013. godine, naknade u kategoriji “Odgovornost Poslodavaca” bile su najveće u iznosu od 28.886 eura, što odražava često ozbiljniju i složenu prirodu ozljeda pretrpljenih tijekom tih nesreća. Oko 8% zahtjeva koje su primili odnose se na odgovornost poslodavaca.

Poslodavci moraju osigurati minimalne zdravstvene i sigurnosne standarde kako bi spriječili (što je više moguće) ozljedu njihovih zaposlenika zbog nesreće na poslu.

Prema Zakonu o Sigurnosti, Zdravlju i Dobrobiti na Radu 2005., poslodavci imaju dužnost osigurati sigurnost, zdravlje i dobrobit svojih zaposlenika na poslu, koliko je razumno izvedivo.

Kako bi se spriječile ozljede na radnom mjestu i loše zdravlje, poslodavci su obavezani:

 • Osigurati i održavati sigurno radno mjesto, strojeve i opremu
 • Spriječiti rizike od upotrebe bilo kojeg proizvoda ili tvari i izlaganja fizičkim sredstvima, buci i vibracijama
 • Spriječiti bilo kakvo nepravilno ponašanje ili ponašanje koje bi moglo ugroziti sigurnost, zdravlje i dobrobit zaposlenih koji su u opasnosti (“horseplay” i maltretiranje na poslu spadaju unutar tih kategorija)
 • Pružiti upute i obuku zaposlenicima o zdravlju i sigurnosti
 • Pružiti zaštitarsku odjeću i opremu zaposlenicima (bez troškova zaposlenicima)
 • Imenovati nadležnu osobu kao službenika za sigurnost

NAKNADE ZA SLUČAJEVE OZLJEDA NA RADU ILI NESREĆA NA RADU

Zahtjev za potraživanje naknade uključuje i “bol i patnju” za početnu ozljedu i trajni ili polutrajni invaliditet, zajedno s naknadom za bilo kakvu prepreku, smetnju ili nedostatak uzrokovan radnom ozljedom ili nezgodom na poslu, koja Vas može spriječiti da dobijete daljnje zaposlenje zbog trajnih ozljeda. Osim toga, mogu se zatražiti i stvarni financijski gubici uzrokovani nesrećom na radu, uključujući:

 • gubitak zarade
 • troškovi recepata i medicinski troškovi
 • putni troškovi
 • trošak skrbi i pomoći
 • prilagođeni smještaj
 • troškovi pomoći za kućanske poslove
 • ostali gubici

KAKO MOGU PODNIJETI ZAHTJEV ZA NAKNADU PROTIV MOJEG POSLODAVCA ZA OZLJEDU ILI NESREĆU NA RADU?

Mnogi zaposlenici se boje podnijeti zahtjev za naknadu štete protiv svog poslodavca jer osjećaju da će biti podvrgnuti obmanjivanju ili će njihovo zaposlenje biti prekinuto. Međutim, vaš je poslodavac dužan brinuti o svim zaposlenicima i dužan je osigurati sigurnost vašeg radnog mjesta i strojeva ili opreme koju koristite za vrijeme zaposlenja te osigurati da ste imali odgovarajuću obuku. Stoga, ako ste imali nesreću na poslu koja nije bila vaša krivica, a vi ste pretrpjeli ozljedu i / ili bol i patnju, imate pravo na naknadu. To vrijedi i ako je vaša ozljeda ili nezgoda prouzročena jednim od vaših suradnika tijekom rada.

Ako ste žrtva ozljede ili nezgode na radu, kontaktirajte nas na besplatni telefon 1800 844104 ili nam pošaljite e-mail na [email protected]

JE LI MOJ POSLODAVAC POKRIVEN OSIGURANJEM?

Svi poslodavci po zakonu moraju imati Osiguranje od Odgovornosti Poslodavaca kako bi zaštitili zaposlenike u slučaju nesreće ili ozljede na radnom mjestu.

Teške ozljede na radu su uobičajene i vaš će poslodavac imati osiguranje za pokrivanje zahtjeva za naknadu štete od radnika koji su ozlijeđeni na poslu.

ŠTO JE OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI POSLODAVACA?

Osiguranje od Odgovornosti Poslodavaca daje pokriće se u slučaju da je zaposlenik ozlijeđen ili ubijen na poslu ili razvije bolest povezanu s njihovim poslom. Na primjer, ako je zaposlenik ozlijeđen u vašem skladištu i utvrdi se da uzrokovano nemarom tvrtke, Osiguranje od Odgovornosti Poslodavaca bi zaštitilo vašu tvrtku. Standardna razina pokrića iznosi 13 milijuna eura, a ta se brojka može po potrebi povećati.

Definicija zaposlenika u okviru osiguranja obično pokriva sve pojedince koji se angažiraju na temelju ugovora ili naukovanja nakon što taj posao spada u opis poslovanja.

PRIMJERI RADNE OZLJEDE

Kako bismo vam pomogli u razumijevanju tipičnog slučaja odgovornosti poslodavca, uzeli smo dvije studije slučaja izravno iz Odbora za Ozljede (Injuries Board) i prikazali ih u nastavku radi primjera i usporedbe:
Richard je radio kao upravitelj skladišta kada je mu je kolega viljuškarom nehotice prešao preko stopala, uzrokujući značajnu ozljedu stopala. U vrijeme incidenta nosio je jaknu za visoku vidljivost, ali nije imao nikakve sigurnosne cipele jer mu nisu bile dane na raspolaganje sa strane njegovog poslodavca: Richardova ozljeda zahtijevala je presađivanje kože i bio je hospitaliziran za značajno vremensko razdoblje. Od nesreće, Richard ne može trčati ili sudjelovati u sportu. Richardu je dodijeljeno 116.000 eura štete.

Graham, električar, je radio na gradilištu kada ga je pogođen padom krhotina i bačen je na tlo: Graham je imao ozbiljne ozljede mekog tkiva na vratu, ramenima i leđima, i nije mogao raditi tri mjeseca. Također je trebao fizioterapiju. Od tada se vratio na posao. Grahamu je dodijeljeno 25.000 eura za opće štete i naknadu za gubitak zarade.

ŠTO PRVO UČINITI AKO DOŽIVITE OZLJEDU ILI NESREĆU NA RADU

 • Posjetite liječnika ili po potrebi otiđite u bolnicu, ovisno o ozbiljnosti ozljede
 • Prijavite nesreću nadređenom: obavijestite one koji su zaduženi o incidentu što je prije moguće.
 • Potražite pravni savjet: Nakon što ste vidjeli liječnika i prijavili ozljedu nadređenom na poslu, odvjetnik će moći utvrditi može li se vaš poslodavac smatrati odgovornim.

ZA POSLODAVCE

Poslodavci bi trebali posjetiti web stranicu https://besmart.ie/. BeSMART.ie (Business Electronic Security Management i Risk Assessment Tool) koji će pomoći vlasnicima / menadžerima malih tvrtki da pripreme procjene rizika i sigurnosnu izjavu za svoje radno mjesto. Lako je za korištenje i smanjit će šanse nesreće na radnom mjestu te uštedjeti vrijeme i novac. Trenutno je registrirano više od 16.000 tvrtki s ovom besplatnom uslugom.

DUŽNOSTI POSLODAVACA

Poslodavci (uključujući i samozaposlene osobe) prvenstveno su odgovorni za stvaranje i održavanje sigurnog i zdravog radnog mjesta. Dužnosti poslodavca uključuju:

 • Upravljanje i provođenje svih radnih aktivnosti kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i dobrobit ljudi na poslu (uključujući sprečavanje neprikladnog ponašanja ili ponašanja koja bi mogla ugroziti radnike*).
 • Projektiranje, pružanje i održavanje sigurnog mjesta rada koji ima siguran pristup i izlaz, te korištenje postrojenja i opreme koja je sigurna i bez opasnosti za zdravlje.
 • Sprječavanje rizika od upotrebe bilo kojeg proizvoda ili tvari, ili izlaganja fizičkim sredstvima, buci, vibracijama i ionizirajućih ili drugih zračenja.* “Horseplay” i maltretiranje na poslu spadaju u ove kategorije.
 • Planiranje, organiziranje, izvođenje, održavanje i, gdje je to prikladno, revizija sustava rada koji su sigurni i bez rizika za zdravlje.
 • Pružanje i održavanje objekata socijalne skrbi za zaposlenike na radnom mjestu.
 • Pružanje informacija, poučavanja, obuke i nadzora nad sigurnošću i zdravljem zaposlenicima, koji moraju biti u obliku, načinu i jeziku koji će najvjerojatnije razumjeti.
 • Suradnja s drugim poslodavcima koji dijele radno mjesto kako bi se osiguralo da se mjere sigurnosti i zdravstvene zaštite primjenjuju na sve zaposlenike (uključujući i stalne i privremene radnike) i pružaju zaposlenicima sve relevantne informacije o sigurnosti i zdravlju.
 • Pružanje odgovarajuće zaštitne opreme i odjeće zaposlenicima (i bez troškova zaposlenicima).
  Imenovanje jedne ili više nadležnih osoba za specifično savjetovanje poslodavca o poštivanju zakona o sigurnosti i zdravlju.
 • Sprječavanje rizika za druge ljude na mjestu rada.
 • Osiguravanje da se prijavljene nesreće i opasne pojave prijavljuju tijelu za zdravlje i sigurnost (Health and Safety Authority).

KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM ZA OZLJEDE NA RADU

Ako ste doživjeli nezgodu ili nesreću na radnom mjestu i imate pitanja koja se tiču incidenta, slobodno nazovite nekog od naših odvjetnika za ozljede u Coleman Legal Partners kako biste saznali imate li potencijalni slučaj protiv vašeg poslodavca.

Ako ste pretrpjeli ozljedu kao posljedicu nesreće na radu i želite razgovarati o svojoj situaciji u povjerenju, molimo kontaktirajte Rose Sweeney ili Keith Rolls putem e-maila ili besplatnog telefona na 1800-844104 da vidite kako vam možemo pomoći.


*In contentious business, a solicitor may not calculate fees or other charges as a percentage or proportion of any award or settlement. This statement is made in compliance with RE.8 of SI 518 of 2002.